Loader

PRIVATUMO POLITIKA

Žemiau pateikiame informaciją, kokius Jūsų asmeninius duomenis renkame, kai lankotės mūsų svetainėje www.zaliaskalnas.lt ar kitose paskyrose, kam šią informaciją naudojame ir kokių priemonių imamės norėdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Naršydami www.zaliaskalnas.lt svetainėje, taip pat įsigydami MB „Žalias kalnas“ prekes / paslaugas bei suteikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Privatumo politika taikoma ir kitoms „Žalio kalno“ paskyroms.

MB „Žalias kalnas“ kolektyvas supažindintas su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina nustatytų organizacinių priemonių dėl duomenų tvarkymo laikymąsi. Prieigą prie duomenų turi tik MB „Žalias kalnas“ įgalioti asmenys, kurie atsakingi už www.zaliaskalnas.lt svetainės bei socialinių tinklų techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas:

MB „Žalias kalnas“
Įmonės kodas 304401919,
Širvintų g. 56, 44140 Kaunas
+370 682 13538 / info@zaliaskalnas.lt

Kokiu pagrindu renkame duomenis?

MB „Žalias kalnas“ tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Duomenis, kuriuos pateikiate pirkdami www.zaliaskalnas.lt puslapyje. Tai apima jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, IP adresas, nuolaidos kodas, užsakymo data, prekės pavadinimas, prekės kodas), mokėjimo informaciją, pristatymo duomenis (adresas ir telefono numeris). Jei prekes perkate kitam asmeniui, mes surenkame jo pristatymo duomenis ir kontaktinę informaciją.
Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi MB „Žalias kalnas“ bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šio laikotarpio pabaigos.

MB „Žalias kalnas“ taip pat renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate pirkdami prekes / paslaugas www.zaliaskalnas.lt, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie svetainės:
prisijungimų IP adresai ir laikas;
vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;
duomenys apie prekių ar paslaugų naudojimą, pvz.: duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
Aukščiau nurodyti Jūsų asmens duomenys yra naudojami „Google Analytics“ (svetainėje įdiegto įrankio, skirto internetinių svetainių lankomumui analizuoti) ir yra saugomi 3 (trejus) metus.
Asmens duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, kai ateinate į www.zaliaskalnas.lt iš trečiųjų šalių puslapių, naujienlaiškių, paspaudus reklaminius skydelius, mes fiksuojame iš kokio šaltinio lankytojas atėjo, reklaminės kampanijos pavadinimą ir jos poziciją bei šiuos duomenis susiejame su užsakymu.

Kokiu tikslu renkame ir tvarkome Jūsų duomenis?

Duomenys renkami tam, kad galėtume atlikti prekių ir paslaugų užsakymus bei su jų vykdymu susijusius veiksmus.
Tiesioginės rinkodaros tikslais: pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti bei naujienlaiškių siuntimui (tik su sąlyga, kad gautas Jūsų sutikimas).

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Duomenys, gauti apsipirkimo metu, saugomi 60 (šešiasdešimt) dienų nuo atlikto pirkimo pradžios.
Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys saugomi 3 (tris) metus nuo sutikimo gauti leidyklos naujienas.
Duomenys gauti mūsų susirašinėjimų su Jumis elektroniniais laiškais tvarkomi ir saugomi 1 metus nuo sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis gavimo momento.
Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami automatiškai arba „Žalio kalno“ įgalioto asmens.

Jūs turite teisę:
susipažinti su savo asmens duomenimis;
sužinoti, kokiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys yra ar buvo teikiami per paskutinius 1 metus;
prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti, apriboti duomenų tvarkymą (saugoti, bet nenaudoti) arba juos ištrinti.

Norėdami gauti informaciją apie surinktus Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, netikslių duomenų ištaisymo, ar asmens duomenų ištrynimo rašykite mums užklausą el. pašto adresu info@zaliaskalnas.lt, laiško antraštėje nurodydami „Dėl asmens duomenų kaupimo“.

Jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes prašome pirmiausia kreiptis tiesiogiai į mus el. pašto adresu info@zaliaskalnas.lt.
Jeigu netenkins mūsų siūlomas problemos sprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai:

A. Juozapavičiaus g. 6
09310 Vilnius
(8 5) 271 2804, 279 1445 / ada@ada.lt.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

MB „Žalias kalnas“, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo ir tvarkomų asmens duomenų trečiosioms šalims neatskleidžia, išskyrus atvejus kai tai numato įstatymai ar teisiniai procesai. Taip pat įmonėms, kurios teikia mums pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veiklos bei buhalterinės apskaitos paslaugas.
Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informacija yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
Jei elektroninėje parduotuvėje už prekes / paslaugas mokate internetinės bankininkystės sistemoje, tokiu atveju Jūsų duomenų ir mokėjimo saugumą užtikrina banko serveris, kuriame atliekate mokėjimą.

Nuorodos į kitus tinklapius

Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius, už kurių turinio teisingumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams MB „Žalias kalnas“ neatsako.


0
    0
    Knygų krepšelis
    Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę